Baliza Consultancy
Baliza .Werkveld.Werkwijze.Werkervaring.Interim.Complexe dossiers.Contact.© Baliza Consultancy                          Algemene -en leveringsvoorwaarden                                   Disclaimer

De werkervaring van Wim van der Jagt heeft zich vooral afgespeeld in het grensvlak van (medische) zorg, organisatie en bedrijfsvoering. Vanuit brede gevarieerde opleiding zijn veel functies vervuld op veranderkundig gebied met verschillende fusies in verschillende sectoren.

Een grote mate van ervaring en expertise is opgedaan met ‘business proces redesign’, de regelstelsels in de gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, mededinging en medezeggenschap. Meer in het bijzonder gaat het dan om ‘slim’ gebruik te maken van vigerende regelstelsels voor het realiseren van de eigen organisatiedoelen.

Veel succes is behaald door optimaal gebruik te maken van de wetmatigheden van de bureaucratie en psychologie van overheidsinstanties.  Als architect van het grootste deconcentratieproces in de gehandicaptenzorg zijn alle primaire en ondersteunende processen opnieuw en integraal gedefineerd met gebruikmaking van moderne technologie én doorgerekend op economische effecten.

Het initiëren en ontwikkelen van expertise en wetenschap zijn onderdeel van zijn werkervaring.

Voorvechter van morele communicatie in (zorg) organisaties: mensen hun verwachtingen en gevoelens laten uitspreken en alle partijen, die ergens bij betrokken zijn, erkennen in het vraagstuk, probleem of klacht.


“Menslievende zorg of dienstverlening brengt zoveel geluk en toegevoegde waarde in de maatschappij en het kost geen geld”.