Baliza Consultancy
Baliza .Werkveld.Werkwijze.Werkervaring.Interim.Complexe dossiers.Contact.© Baliza Consultancy                          Algemene -en leveringsvoorwaarden                                   Disclaimer

Wim van der Jagt is een gewezen allround bestuurder, die inzetbaar is op veel vlakken in een organisatie.

Zijn bijzondere kwaliteiten komen het best tot zijn recht in de combinatie van probleemanalyse, het ontwikkelen van oplossingsrichtingen in verbinding met betrokken en daarna doorpakken. Door het geven van advies of begeleiding van iemand, die vanuit veelzijdige ervaringen, inlevingsvermogen en intuïtie alsmede senioriteit weet hoe de hazen lopen en welke stappen het meest effectief zijn.

In het bijzonder kan Baliza Consultancy ondersteuning geven aan bestuurders, het topmanagement, medezeggenschapsorganen of consultants waar besluitvorming om wat voor reden dan ook stagneert. Met zijn doorwrochte werkwijze kan in de meeste gevallen op tal van terreinen op korte termijn een oplossingrichting geformuleerd, die past bij de organisatie en door alle betrokkenen wordt gesteund.

De adviezen (kunnen) worden voorzien van een financiële doorrekening in de vorm van een businesscase of anderszins.

“Geen besluit zonder zicht op de (financiële) gevolgen is het adagium van deze doorgewinterde oud-bestuurder”.